Help
Sluit helpscherm

Hulp bij inlogvenster

Op dit venster kunt u inloggen met behulp van uw gebruikerscode en wachtwoord.

Aanmeldvenster Gemeente Opmeer:


Inloggen als bedrijf
BSN:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):


Let op: Indien u in logt als bedrijf, dan dient u het aanslagbedrag inclusief de centen in te voeren.

LET OP!
Voor het bekijken van sommige documenten (adobe acrobat, te herkennen aan het -symbooltje) is het nodig de gratis adobe® reader® te installeren. Hiervoor kunt u op onderstaande link klikken: